Amasya Tabip
Odası
 • İletişim
  Bize Ulaşın
  Adresimiz
  M.K. Paşa Cad.
  No:4
  Amasya
  Tel 1 : 0549 548 40 50
  Tel 2 : 0358 213 05 00
  Fax: 0358 213 05 51
  Email: ato@amasyatabipodasi.org.tr

Telefon 0549 548 40 50

ÖZEL MUAYENEHANESİ VEYA İŞLETMESİ OLAN HEKİMLERİMİZİN DİKKATİNE

10/10/2014

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Bağımsız Çalışanlar Prim Daire Başkanlığı

Mithatpaşa Cad. No:7 Kızılay/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: M. BİÇER Şube Müdür V.

Tel: (0312) 458 70 32 Faks: (0312) 433 09 98

Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr e-posta: bcprim@sgk.gov.tr

PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HALİNDE

ÖDENECEK TUTARLARININ GÖRÜNTÜLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, 11/9/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı

Kanuna istinaden Kurumumuz alacakları yeniden yapılandırılmaktadır.

Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi

kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı olanların, prim borçlarını yapılandırmaları halinde ödeyecekleri

taksit tutarlarının bilgilendirme amaçlı olarak görüntülenmesine imkan sağlayan program hizmete

açılmıştır.

5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur)

sigortalı olanlar, T.C. Kimlik numaraları ile www.sgk.gov.tr internet adresindeki “E-SGK”

bölümünde yer alan “E-Hizmetler” menüsünden yahut https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ linkinden

sorgulama yapabilirler.

Sigortalılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.


DUYURUNUN ASLI :

http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/2a5f58d5-50d3-4992-9c33-ced02fb16fba/duyuru_20140929_01.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2a5f58d5-50d3-4992-9c33-ced02fb16fba


T.C.

SOSYAL GÜVENLGK KURUMU BAgKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Adres: Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA Bilgi için irtibat: Eyüp Sabri DEMİRCİ Şb.Md.

Tel: (0312) 458 71 16 Faks: (0312) 432 12 37

Birim Adı: İşverenler Prim Daire Başkanlığı

e-posta isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr

01.10.2014

DUYURU

5510-4/1a KAPSAMINDA SGGORTALI ÇALIgTIRAN GgVERENLERGN YAPILANDIRMA BAgVURULARININ E-SGGORTA KANALIYLA GÖNDERGLMESG

Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 60 ıncı madde ile 2014/Nisan ve önceki aylardan kaynaklanan Kurumumuz alacaklarının TEFE/ÜFE-Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden güncellenerek hesaplanması suretiyle peşin veya taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmıştır.

Kapsama giren borçlarını geçici 60 ıncı madde uyarınca yeniden yapılandırmak isteyen işverenler en geç 31/12/2014 tarihine kadar ilgili sosyal güvenlik merkezine elden veya posta kanalıyla başvuracakları gibi başvurularını e-Sigorta kanalıyla da yapabileceklerdir.

Bu amaçla www.sgk.gov.tr adresinden “e-SGK” - “Diğer Uygulamalar” seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen “4-A İşveren Yapılandırma Başvuru Giriş/Ödeme Planı Görüntüleme” ekranı vasıtasıyla e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi girilmek suretiyle geçici 60 ıncı madde kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunulması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, yeniden yapılandırma başvurularının e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin ardından ilgili sosyal güvenlik merkezince yapılandırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, her bir alacak türü için ayrı ayrı olmak üzere ödeme planlarının bahse konu ekranda yer alan “Ödeme Planı Sorgula” seçeneği vasıtasıyla görüntülenmesi mümkün olacaktır.

İşverenlerimize önemle duyurulur.


DUYURUNUN ASLI :


http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/ebe4b87f-a81a-4574-b34d-dec8587b4304/duyuru_20140110_08.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ebe4b87f-a81a-4574-b34d-dec8587b4304

© 2014 Tasarım ve Programlama Dokuntek