Amasya Tabip
Odası
 • İletişim
  Bize Ulaşın
  Adresimiz
  M.K. Paşa Cad.
  No:4
  Amasya
  Tel 1 : 0549 548 40 50
  Tel 2 : 0358 213 05 00
  Fax: 0358 213 05 51
  Email: ato@amasyatabipodasi.org.tr

Telefon 0549 548 40 50

ERTELENME

29/03/2021

6023Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 13. ve 14. maddeleri gereğinceyapılması gereken yıllık seçimsiz olağan genel kurulu, Yönetim Kurulumuzun 19/03/2021tarih ve 17/3 nolu kararı gereğince,İl Hıfzısıhha kurulunun 02/03/2021 tarih ve2021/07 sayılı 7.maddesindeki "Yeni bir karar alınıncaya kadar, siviltoplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunlarınüst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kuruldahil kişilerin bir araya gelmesineneden olan her türlü etkinliklerinertelenmesine" ilişkin kararına istinaden yine aynı kurulun ikinci birduyurusuna kadar ertelenmesine karar verimiştir.

            Bilgilerinize arz ederim. 
© 2014 Tasarım ve Programlama Dokuntek